Overzichtelijk, duidelijk en betrouwbaar

Geachte belangstellende,
Als u belangstelling heeft voor een kavel op fase 2 van Bergalowpark De Luttenberg, ontvangt u een 3-tal documenten:
- de koopovereenkomst voor de aankoop van de grond;
- een terreinreglement; en
- een beheersovereenkomst.
 
Wat is de bedoeling van al die papieren?
 
Koopovereenkomst
Via de koopovereenkomst worden de afspraken over grootte van de kavel, prijs en termijn van ‘op naam zetten' vastgelegd. Daarnaast wordt een aanbetaling/waarborgsom afgesproken.
Als u tot aankoop van een kavel overgaat, wordt de koopovereenkomst ondertekend en naar de notaris gestuurd.
Ondertussen stort u de waarborgsom op de rekening van de notaris. Dat betekent ook voor u veiligheid: u kunt het geld niet 'kwijtraken' zonder eigenaar te worden van de kavel.
Zodra die bij de notaris binnen is, wordt er vervolgens contact met u opgenomen om de ondertekening van de akte van levering met u af te stemmen. Met die akte wordt u eigenaar van de kavel. Normaalgesproken komen alle betrokkenen op kantoor bij de notaris. Eventueel kan er ook een volmacht aan een medewerker van het notariskantoor worden gegeven. De medewerker ondertekent dan de akte namens u.
Nadat u eigenaar bent geworden van de kavel, wordt de Bergalow geplaatst. Voor de aankoop van de Bergalow maakt u afzonderlijke afspraken met de bouwer.
 
Terreinreglement
Om er voor te zorgen dat het Bergalowpark er niet alleen nu, maar ook in de toekomst mooi bij ligt en dat het er prettig recreëren is, worden allerlei regels vastgelegd. Dit zijn afspraken met de beheerder,die ook gelden voor de kaveleigenaars onderling. Het zijn niet alleen regels op het gebied van het gebruik van de kavel, maar ook op het gebruik van de rest van het recreatiepark. Doordat de beheerder in een aantal gevallen van gebruik toestemming moet geven, wordt altijd dezelfde gedragslijn voor alle kaveleigenaars gehanteerd. Aan alle regels waaraan u zich moet houden, moet de buurman zich dus ook houden.
 
Beheersovereenkomst
Een eigenaar van een kavel mag gebruik maken van alle faciliteiten van het recreatiepark. Ook lopen een aantal nutsvoorzieningen via de beheerder. Voor deze zaken ontvangt de beheerder een jaarlijkse vergoeding, die in de beheersovereenkomst wordt vastgelegd. Daardoor weet de beheerder wat hij moet doen/leveren en de eigenaar wat de kosten ervan zijn.
 
Toekomstige overdrachten/boetes/scheidslieden
De afspraken met de beheerder gaan over op een nieuwe eigenaar van recreatiepark De Luttenberg. Ook gelden alle regels voor volgende kaveleigenaars. Daarvoor staan de boetes vermeld. Zodoende is er voor alle betrokkenen duidelijkheid over de toekomstige leefbaarheid. Mocht er later discussie over de afspraken komen, dan kan er een commissie van deskundigen worden gevormd, die een voor iedereen bindend advies zal uitbrengen.
 
Geen vereniging van eigenaars?
Bij sommige recreatieparken, waarbij er kavels worden verkocht, is er sprake van een vereniging van eigenaars. Waarom is er ten aanzien van het Bergalowpark geen vereniging opgericht? Als er een vereniging is, kan de beheerder alle berichten van zijn kant naar alleen de vereniging sturen. Hierdoor zou het kunnen gebeuren, dat de berichten de kaveleigenaars later (of niet) bereiken. Zonder vereniging moet de beheerder alle kaveleigenaars rechtstreeks benaderen. Daarnaast is het vaak lastig om voldoende vrijwilligers te vinden om de vereniging te bemensen. Dit geeft een risico van een eenzijdig bestuur.
 
Waarom Bentum Nijboer Notarissen
Bij het opstarten van Bergalowpark De Luttenberg kwam de beheerder in contact met ondergetekende, gezien de ervaringen van laatstgenoemde bij andere recreatieparken. Vanwege de goede contacten over en weer met de beheerder, is door hem besloten om voor Bentum Nijboer Notarissen te kiezen als 'projectnotaris'.
 
Mocht u na het lezen nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen.
 
Met vriendelijke groet,
Bentum Nijboer Notarissen
 
(notaris) Berno Nijboer
0523-273487